Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Projekt słyszę

Internet stwarza nowe możliwości wszystkim tym, którzy doznają ograniczeń związanych z poruszaniem się, komunikacją bądź percepcją. Projekt Słyszę ma na celu udostępnienie zasobów internetowych bazujących na dźwięku i przetwarzających obraz i tekst na dźwięk. Projekt jest w szczególności ukierunkowany na potrzeby dzieci niedowidzących i niewidzących. Ma on jednak znaczenie uniwersalne, bo czy nie byłoby z korzyścią dla naszych oczu, gdyby komputer przeczytał na głos gazetę w czasie, gdy przygotowujemy sobie poranną kawę.

Celem tego projektu jest umożliwienie polskim dzieciom niewidomym i słabowidzącym nieodpłatnego korzystania z pomocy naukowych bazujących na dźwięku. Dzięki udostępnieniu np. elementarnych lektur szkolnych w internecie uzyskają do nich dostęp nie tylko dzieci zamieszkałe w Polsce, ale również przedstawiciele Polonii na całym świecie. Ułatwiając dostęp do rodzimych lektur obywatelom innych krajów pochodzenia polskiego krzewimy naszą narodową kulturę i piękno polskiego języka.Wesprzyj nas w pomocy niewidomym dzieciom! Pomóż nam powiększać nasz internetowy, bezpłatny zbiór czytanych lektur szkolnych.

Zbiory audio

Hans Christian Andersen:
Nowe Szaty Cesarza

Hans Christian Andersen:
Pewna Wiadomość
Hans Christian Andersen:
Szczęśliwa Rodzina
Julian Tuwim:
Ptasie Radio
Julian Tuwim:
Lokomotywa

Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA