Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Warsztaty, szkolenia, arteterapia

Staramy sie upowszechniać w społeczeństwie świadomość konieczności ustawicznego rozwoju i pogłębiania swej wiedzy. Cel ten realizujemy organizując szkolenia, konferencje, warsztaty, zajęcia terapeutyczne. Prowadzimy również zajęcia z arteterapii zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Organizujemy zajęcia z rzeźby dla niewidomych i słabowidzących dzieci oraz dorosłych (z możliwością wyjazdów plenerowych dla całych grup). Prowadzimy zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie sztuki dawnej oraz współczesnej, jak również innych obszarów kultury.Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA