Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Wolontariat

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy zainteresowani są wolontariatem. Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, jeśli posiadasz wykształcenie oraz umiejętności, które mogą okazać sie pomocne w naszej działalności skontaktuj się z nami.

Kto może zostać wolontariuszem? Czy są prawne uregulowania na temat wolontariatu? Czy ubezpieczanie, od następstw nieszczęśliwych wypadków NW, wolontariuszy jest obowiązkowe? Czy płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza jest obowiązkowe i kto ją opłaca? Gdzie szukać odpowiedniego zajęcia? Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza? Czy wolontariusz powinien mieć stały dochód? Czy praktyki zawodowe i okres próbny w pracy mogą być zamienione na wolontariat? Czy konieczne jest uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do działalności wolontarystycznej, czy nie wystarczy tylko chęć szczera? Jakie obowiązki ma organizacja wobec swoich wolontariuszy? Czy porozumienie z wolontariuszem musi zostać zawarte na piśmie? Czy świadczenia wolontariusza wykonywane są na podstawie umowy? Czy wolontariusz jest pracownikiem?

Odpowiedzi na te pytania oraz wszelkie informacje na temat praw i obowiązków wolontariusza oraz terminy bezpłatnych szkoleń dla kandydatów znajdziesz na stronie: www.wolontariat.org.pl

Zapraszamy do współpracy...

Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA