Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Organizacja wystaw

Staramy się promować i popularyzować kulturę i sztukę współczesną w Polsce i na świecie. Promujemy młodych artystów oraz twórców różnych dziedzin kultury organizując konkursy, wystawy, wernisaże, przedstawienia i projekty artystyczne w Polsce i na świecie. Staramy sie stworzyć warunki rozwoju twórczości młodego pokolenia między innymi organizując warsztaty artystyczne oraz spotkania inegrujące środowiska twórcze. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie kultury i sztuki oraz z renomowanymi galeriami.
Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA

Copyright Polska Fundacja Oświatowa EDUKACJA